Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi

Fotovoltaik Paneller

Güneş enerjisinden faydalanma ile ilgili çalışmalar 1950’li yıllarda uzaya gönderilen uydular için enerji kaynağı olarak kullanılması ile başlamıştır. 1970’li yıllardan sonra ise güneş enerji sistemlerinde yaşanan teknolojik ilerlemeler ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte temiz enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Daha sonrasında ilk olarak elektrik hattından uzak yerlerde, yol kenarlarındaki acil telefon cihazları ve uzaktan algılama gibi uygulamaların enerji gereksiniminin karşılanmasında kullanılmıştır. Günümüzde ise, şebeke bağlantısı olan yerleşim yerlerinde ve evlerin çatılarında, aynı zamanda da büyük ölçekli santral uygulamalarında da kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Fotovoltaik Modüller, güneş ışığı sayesinde üzerine gelen direkt ya da yaygın radyoaktif dalgaları elektriğe çevirirler. Yani güneş ışığından doğrudan elektrik enerjisi elde edilmesine dayalı sistemlerdir.  Yıllardır kullandığımız hesap makinelerinde de bulunan Fotovoltaik hücreler, günümüzün en son teknolojisinde üretilmekte olup, Güneş Enerjisi santrallerinin ana kaynağı olması sebebiyle oldukça önemlidir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Bu enerjinin Dünya’ya gelen küçük bir bölümü bile, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır.

Fotovoltaik Modüller üretim çeşitlerine göre Eva kaplama, Cam, Ribbon (şerit), Fotovoltaik Hücre, Backsheet (arka ana taşıyıcı), Alüminyum Kasa, Junction Box (bağlantı kutusu), Kablo ve Konnektörlerden ibaret 7 – 8 farklı katmandan oluşmaktadır.

Fotovoltaik paneller bugün için yaklaşık % 15’lik bir ticari verime sahiptir. Elektrik performansını etkileyen en önemli koşullardan biri malzemenin termal özellikleri ve çalışma koşulları olup, her markanın değerleri üretim kalitesi ile birlikte farklılıklar göstermektedir.

Keşif formunu doldurun, avantajlardan faydalanın....