Havuz Tesisatı

Havuz Tesisatı
Havuz Tesisatı

  İlk olarak havuzun yapım aşaması ve detaylarının mimari proje hali edinilir. Proje çiziminde kullanıcının istekleri ve güvenlik için mimarın teknik bilgileri doğrultusunda hazırlanır. Sonrasında mimari projeye uygun olarak betonarme statik projesi çizilir. Daha sonra ise, ilgili mühendis ve ya yine mimar tarafından elektromekanik tesisat hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar doğrultusunda aydınlatma tesisat projesi ile mekanik tesisat projesi çizimi yapılır.

 

 

  Çizilmiş olan mimari proje ve betonarme projesinde belirtilen yerde zemin hazırlama işlemine başlanır. Zemin sıkıştırma tüm uygulama projelerinde olduğu gibi havuz yapımında da ilk aşamadır ve ardından grobeton dökümü yapılır.

  Statik projeye uygun olarak demir perde sistemi hazırlanır. Böylece taban betonu içerisinde kalacak olan filtrasyon tesisatı yerleştirilir, kontrollerinin yapılması gerekir.

  Taban betonunun dökümü yapılır. Perde betonu ile taban betonu arasında oluşan soğuk derze su kaçağı ve sızıntısı olmaması için izolasyon sağlaması üzere şişen bant uygulanır. Yan perde kalıpları açılarak aydınlatma kabloları aydınlatma tesisat projesine uygun şekilde yerleştirilir ve lamba boşlukları bırakılır. Bu işlemden sonra yan perde betonları dökülür. Makine dairesi, denge deposu üst hasır çelik kalıpları yerleştirilir. Projeye uygun diğer detaylar ve kapak rezervasyon boşlukları bırakılır. Döşeme üst betonunun dökülmesi ile 2. Betonarme yapımı tamamlanmış olur. 

  Betonarme içinde yer alan tesisatta ise dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar; beton içindeki tesisat elemanlarının flanş (sızdırmayı önleyici-birleştirici malzeme)larının olduğunun kontrolü, denge deposuna suyun gelip gelmediği, boruların makine dairesine çıkması, bütün tesisat elemanlarının tel aracılığıyla demirlere bağlanmış olması, doğru enerji kablosunun makine dairesine ulaştığı, lamba kalıplarının doğru olduğu gibi durumlar kontrol edilmelidir.

Keşif formunu doldurun, avantajlardan faydalanın....