Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz Tesisatı

Bina bağlantı hatları binaya, binanın girişine yakın, yeterince aydınlatılmış, kuru, kendi kendine havalanabilen ve kolayca ulaşılabilen bir yerinden girmelidir.
- Ana kolon doğalgaz tesisatı, bina ortak mahali olmayan yerler, kapıcı dairesi, sığınak, yakıt deposu bulunan vb. yerlerden geçemez (TS 7363). Doğalgaz hattı, aydınlık veya havalandırma boşluklarından, yangın merdiveninin içinden ve bitişiğinden geçirilmemelidir.
- Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince Deprem&Gaz Emniyet Sisteminin; kat sayısı 3 kattan fazla olan (4 kat ve üzeri) binalarda, sağlık, eğitim, ticari, sanayi binaların ana kolon tesisatlarında otomatik – sismik hareketi algılayan gaz kesme cihazı konulacaktır.Projede marka ve modeli belirtilecektir.
- Temel ve zeminin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında veya bitişik iki ayrı bina arasında farklı oturma olabileceğinden, buralardaki iç tesisat boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır.
- Gaz boruları, kapalı hacim içinden geçirilmemelidir. Ancak tesisat şaftı içinden geçirildiğinde bu şaft tam olarak havalanabilecek biçim ve boyutta olmalıdır.
- Binada bulun tüm dairelere sayaç hatları bırakılarak binanın kolon tesisatı tamamlanmalıdır.
- Sayaçlar Gaz Dağıtım Şirketi’nin onayını almak koşulu ile yapı içine veya yapı dışına topluca bir yere yerleştirilmesi, maximum 3 adet sayaca kadar yapılabilir.
- Sayaçlar ortak mahalde kullanıcı abonelerin tehlike anında kolay ulaşılabilir olması açısından ait oldukları bağımsız bölümün giriş kapısına mümkün olduğunca yakın bir noktaya konulmalıdır. Sayaç ile daire giriş kapısı aynı mahalde değil ise doğalgaz borusunun mahal içersine girdiği hat üzerine, kolay ulaşılabilir ve sistemin tamamının gazını kesecek emniyet vanası konulmalıdır.
- Doğal gaz hatları ve atık gaz boru çıkışlarında kesinlikle binanın taşıyıcı yapı elemanlarına (kiriş ve kolon vb.) zarar verilmemelidir.
- Zorunlu durumlarda Gaz Dağıtım Şirketi’nin onayı alınarak ticari mahallerde sayaçlar mahal içine, girişe en yakın noktaya konabilir.
- Konutlarda merkezi sistem tesisatı yapıldığı durumlarda, binanın mutfak ve sıcak su kullanımı için ayrı bir servis kutusu yok ise domestik hat tesis edilmelidir.
- Birleştirilerek kullanılan dairelerin dublex oldukları tapu ile kanıtlanabiliyorsa branşman istenmez. Tapu yoksa ve dublexin her iki katıda ayrı daire hüviyetinde ise (ayrı mutfak ,banyo vs olması şeklinde) merdiven boşluğuna açılan kapısı mevcut ise iki branşman istenir ve iki bağımsız daire gibi işlem yapılır.
- Bir servis kutusundan birden fazla bina beslenecek ise her bir binanın projesi ayrı kolon projesi olarak verilmeli ve tüketim debileri kolan hatları kaç daireyi besliyor ise eş zaman faktörü ile bireysel kolon debileri hesaplanır, ortak bina bağlantı hattına aritmetik olarak yansıtılır.
- Sayaç branşmanları, yan bina için bırakılan hatlar, vb. vana + tapa şeklinde bırakılmalıdır.
- Bina kolon hatlarının havalandırılması için, bina girişinde alt havalandırma ve gazın toplanması muhtemel olan yerlerde üst havalandırma, dış ortamla doğrudan veya kanal kullanılarak irtibatlandırılmalı (150 cm²), havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda gaz alarm cihazı kullanılmalıdır.
- Tamamen ahşap yapılar; doğalgaz sayacı yangın istinat duvarı üzerine monte edilmelidir.
Daire İçi Doğal Gaz Tesisatı;
- Aydınlık, asansör boşlukları, havalandırma, çatı arası, duman ve çöp bacaları ile davlumbaz içinden, yakıt depolarından, asma tavan içinden geçirilmemelidir.
- İşletme tarafından her zaman kolayca görülebilecek, kontrol edilebilecek ve gerektiğinde kolayca müdahale edilebilecek yerlerden geçirilmelidir.
- Çatı arasından geçirilmemelidir. Çatı arasında tesis edilen kazan dairelerini besleyen hatlar bu kapsam dışındadır.
- Bakır boru kullanımı, sadece bireysel kullanım olacak konutlarda sayaç’tan sonraki (Sayaç sonrasındaki hattın bir kısmının bina dış yüzeyinden gittiği durumlar hariç) doğalgaz hatlarında olabilir.
- Sayaç ile daire giriş kapısı aynı mahalde değil ise doğalgaz borusunun mahal içersine girdiği hat üzerine, kolay ulaşılabilir ve sistemin tamamının gazını kesecek emniyet vanası konulmalıdır.
- Sayaç sonrası hatlar diğer konutların içersinden veya balkonundan geçirilemez.
•    Giriş kapıları bina dışında olan fakat sayaçları bina içine konulmak istenen yerlerde doğal gaz borusunun mahal içine girdiği noktaya emniyet vanası konulmalıdır.
•    Sayaç sonrası tesisat, daire içine en kısa yoldan daire içine girilmeli.
•    Ticari tesisatlarda, sayaç tipine bakılmaksızın sanayi ocakları, yer tipi sanayi ocakları, pasta fırınları, benmari, ızgara, radyant ısıtıcılar, hava üretecleri, bulunan mahallere ( soba, şofben, ev tipi ocak, çay ocağı, kombi ve kat kaloriferi kullanımları hariç ) gaz alarm cihazı konulacaktır.Tesisata selenoid vana montajı yapılıp gaz alarm cihazı ile irtibatlandırılacaktır.

Keşif formunu doldurun, avantajlardan faydalanın....