Isı Pompası

Isı Pompası
Isı Pompası

Isı Pompaları, havadan ya da sudan almış olduğu enerjiyi mahallelerin, evinizin, iş yerinizin ısıtılması ve soğutulması için kullanmaktadır. Bunun yanı sıra, kullanım sıcak suyu ihtiyacınızı da karşılayabilmektedir. Fosil yakıtlardan tamamiyle bağımsız olarak çalışan ısı pompaları ,herhangi bir emisyon açığa çıkarmaz. Tamamiyle çevre dostudur ve son derece ekonomiktir.

Hava Kaynaklı

Güneş atmosferimizi ve yer kabuğunun dış katmanını ısıtır. Bir yılda güneş tarafından dünyaya gönderilen enerji, gezegenimizde tüketilen enerjinin 50 katından daha fazladır. Bu nedenle güneş sınırsız ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Güneşli günlerde güneşin termal enerjisini vücudunuzda hissedersiniz. Soğuk kış günleri ve geceler de dahil olmak üzere her zaman havada yeterli termal enerji mevcuttur.

Bir ısı pompası için sadece bir adet ısı kaynağı (hava), iki adet ısı eşanjörü (bir tanesi ısıyı absorbe etmek, diğeri ısıyı mahale aktarmak için) ve sistemin çalışmasını sağlamak için göreceli olarak düşük miktarda elektrik enerjisi gereklidir. Isı pompası enerjiyi çevreden sağlamaktadır. Isı pompası sisteminde kaynak dışarıdaki havadır. Isı pompası enerjiyi belirli bir sıcaklıkta alır, bu sıcaklığı yükseltir ve ardından bir akışkana aktarır. Isı pompası sisteminde kullanılan akışkan sudur ve radyatörler, döşemeden ısıtma sistemi veya fan coil üniteleri içersinde dolaşır. Soğutucu akışkan buharlaştırıcıdan geçer ve havadaki ısıyı alır, ardından gaz fazına geçer. Bu adımdan sonra kompresör devreye girer. Bir gazı sıkıştırdığınızda gaz fazdaki ısı enerjisi moleküller ile birlikte konsantre hale gelir ve sonuçta sıcaklık yükselir. Bisikletinizin tekerleğini şişirirken tekerlek içerisindeki havanın ısındığını hissedersiniz. Isı pompasının kompresöründe sıcaklık, kaynağın başlangıçtaki sıcaklığına kıyasla çok büyük oranda yükselir. Sıkıştırılan gaz, gazın kendisinden daha soğuk bir yüzey olan kondansere girdiğinde ısıtılan ortamda ikinci ısı değişimi meydana gelir. Son olarak gaz yoğuşur ve evinizi ısıtacak olan ısı açığa çıkar.
Yoğuşma işlemi gazın tekrar sıvı hale dönüşmesidir. Soğutucu akışkan bir genleşme vanasından geçer, başlangıçtaki basıncına ulaşır ve tüm proses tekrar başlar.

Toprak Kaynaklı – Su Kaynaklı

Toprak altı su devresi, su ve glikolden oluşan bir ısı taşıyıcı akışkan içerir. Bu devre üzerinden ısı taşıyıcı akışkana topraktan enerji transferi gerçekleşir. Bu işlem sonucunda akışkan sıcaklığı cihaz girişine yaklaşık olarak 0°C civarındadır.
0°C'deki ısı taşıyıcı akışkan, evaporatörde soğutucu akışkan ile karşılaşıp ısı alış verişini gerçekleştirir. Soğutucu akışkan ise evaporatöre girdiğinde sıvı fazdadır ve yaklaşık -10°C civarındadır. Soğutucu akışkan 0°C'ye geldiğinde kaynamaya başlar. Evaporatörden sonra kompresöre ulaşmadan önce gaz halindedir ve sıcaklığı 0°C civarındadır.

Gaz fazındaki soğutucu akışkanın basıncı kompresör içinde artar ve gazın sıcaklığı 0°C'den 100°C'ye çıkar. Sıcak gaz daha sonra kondernsere gönderilir.
Isı, kondenser üzerinden pompa yardımı ile bina içi ısıtma (radyatör veya yerden ısıtma) ve sıcak su sistemine (boyler) iletilir. Kondenser içerisinde enerjisini kaybeden gaz soğur fakat basıncı genleşme vanasına gönderilirken hala yüksektir.

Soğutucu akışkan basıncı genleşme vanasında düşürülür, sıcaklığı ise yaklaşık olarak -10°C'dir. Isı transfer akışkanı, toprakta depolanmış enerjiyi toplamak için tekrar ısı pompasından ayrılır.

Keşif formunu doldurun, avantajlardan faydalanın....